Thạc sỹ, Bác sĩ: Lê Việt Hưng

Thạc sỹ, bác sĩ Lê Việt Hưng tốt nghiệp đại học Y Hà Nội 2006,chuyên khoa định hướng phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ 2008. Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ 2015 đại học Y Hà Nội. Thầy hướng dẫn: Tiến sĩ Đỗ Đình Thuận, trưởng bộ môn Giáo sư Trần Thiết Sơn. 

Tham gia học tập nghiên cứu cùng các giáo sư đầu ngành thẩm mỹ Pháp, Hàn Quốc

Kinh nghiệm vị trí làm việc

Bằng cấp/ chứng chỉ

Medical Center has been a medical service provider in all fields of medicine for the Diplomats and their families for the past twenty years and keeps on maintaining a successful cooperation between the two bodies.

Khóa đào tạo- Hội thảo